Chán Windows lần đầu thử dùng MacBook, tôi được và mất gì?Kinh doanh

Sau gần 20 năm chỉ sử dụng các máy tính hệ điều hành Windows, tôi chuyển sang MacBook để thay đổi, nhưng đó không phải trải nghiệm hoàn hảo như tôi mong đợi.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply