Chán mua trực thăng, đại gia Trung Quốc chuyển qua thuêKinh doanh

Việc sở hữu hay thuê chuyên cơ riêng đã trở thành thú vui mới và là biểu tượng cuối cùng khẳng định sự thành công của các đại gia trẻ ở Trung Quốc, theo SCMP.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply