Chặn hàng Trung Quốc đội lốt 'Made in VietNam'Kinh doanh

Chặn hàng Trung Quốc đội lốt 'Made in VietNam'Hàng hóa được sản xuất,nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam nhưng trên nhãn hàng thể hiện “Made inVietNam”, mã vạch, địa chỉ của doanh nghiệp sảnxuất tại Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply