[Chân dung doanh nghiệp] Tiên phong dự án điện mặt trời tại Việt Nam, GEG đang kinh doanh ra sao?Kinh doanh

Năm 2018, biên lợi nhuận gộp của GEC đạt 54%, trong đó biên lợi nhuận gộp bán điện 59%. GEC có 22 dự án điện vận hành trong năm 2019, nhưng lợi nhuận sẽ khó tăng nếu GEC không kéo giảm số dư vay nợ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply