Chấm dứt vị trí Chủ tịch của bà Lương Thị Cẩm Tú tại EximbankKinh doanh

Theo Nghị quyết số 231 của HĐQT Eximbank vừa mới ban hành, bà Lương Thị Cẩm Tú sẽ không còn là Chủ tịch HĐQT.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply