Cha mẹ cho sinh mạng, nhưng cuộc đời vẫn phải tự do mình nắm lấy: Không tự tìm được phương hướng, cả đời bạn sẽ lạc lối trong ảo vọng thành công!Kinh doanh

Cha mẹ cho sinh mạng, nhưng cuộc đời vẫn phải tự do mình nắm lấy: Không tự tìm được phương hướng, cả đời bạn sẽ lạc lối trong ảo vọng thành công!Tương lai là do tự mình nắm lấy, không ai làm hộ mình được, cũng không ai chịu trách nhiệm cho mình được.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply