CEO MSB: “Đã có nhà đầu tư ngoại xác định đầu tư vào MSB, xem xét cơ hội mở rộng kinh doanh sang Châu Âu”Kinh doanh

“Tại Bangkok, ngay sau buổi roadshow đã có nhà đầu tư làm việc với nhà tư vấn HSC, xác định sẽ mua cổ phiếu của chúng tôi. Đó là tín hiệu đáng mừng”, CEO MSB cho biết
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply