CEO 500 Startups: Tất cả người sáng lập thành công đều có hai điểm chungKinh doanh

Christine Tsai đã làm việc với hàng trăm doanh nhân kể từ khi đồng sáng lập 500 Startups vào 8 năm trước. Theo cô, những người sáng lập thành công hầu như đều có hai đặc điểm chung là họ luôn lắng nghe các phản hồi và rất nhanh nhạy.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply