CenLand thông qua phương án trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 60%Kinh doanh

CenLand thông qua phương án trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 60%Giá cổ phiếu CRE của CenLand đã giảm 17% so với thời điểm mới lên sàn hơn 4 tháng trước đó.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply