Cenland của Shark Hưng thu về 282 tỷ lãi ròng sau 9 tháng, tăng 32%Kinh doanh

Cenland của Shark Hưng thu về 282 tỷ lãi ròng sau 9 tháng, tăng 32%So với kế hoạch 2.562 tỷ doanh thu và 562,5 tỷ lãi trước thuế, 9 tháng đầu năm Cenland lần lượt thực hiện được 63,5% và 63% chỉ tiêu năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply