Câu hỏi của người dân về dự án, quy hoạch treo và đề nghị của Đại biểu Quốc hội: "Không nên đẩy cái khó cho dân!"Kinh doanh

Khu Bình Quế, Thanh Đa, TP. Hồ Chí Minh được đại biểu Quốc hội dẫn ra như một ví dụ điển hình cho dự án treo. Dự án liên quan đến 4.000 hộ dân, gần 15.000 nhân khẩu có chủ trương quy hoạch từ năm 1992 đến nay 27 năm chưa thực hiện.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply