'Cấp trên' tham nhũng phổ biến hơn so với cấp dưới? ​Kinh doanh

'Cấp trên' tham nhũng phổ biến hơn so với cấp dưới? ​Chỉ số PAPI 2018 đã chỉ ra một thực tế “đáng ngạc nhiên” là việc người dân đánh giá tham nhũng ít phổ biến ở cấp xã, phường hơn ở các cấp chính quyền cao hơn. Nỗ lực chống tham nhũng ở cấp xã, phường cũng được đánh giá cao hơn so với nỗ lực ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply