Cao su Tây Ninh (TRC) đặt mục tiêu LNTT 106 tỷ đồng trong năm 2019Kinh doanh

Cao su Tây Ninh (TRC) đặt mục tiêu LNTT 106 tỷ đồng trong năm 2019Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Cao su Tây Ninh giảm gần 27% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply