“Cào” sạch tiền từ thẻ tín dụng?Kinh doanh

“Cào” sạch tiền từ thẻ tín dụng?Hoạt động rút tiền mặt thẻ tín dụng thông qua máy POS đang diễn ra rất phổ biến. Mới đây, NHNN đã có văn bản yêu cầu các NH xây dựng biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đơn vị chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ để rút tiền mặt bằng các giao dịch thanh toán khống, có các biện pháp xử lý nghiêm và phản ảnh cho cơ quan thẩm quyền nếu phát hiện các giao dịch này.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply