Cảnh báo người dùng vay tiền trực tuyếnKinh doanh

Một trong những lý do Cục Quản lý cạnh tranh cảnh báo do một số công ty thu thập thông tin liên hệ của người thân, đồng nghiệp, nơi làm việc của người đi vay nhưng không nêu mục đích sử dụng thông tin này.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply