Cảnh báo khẩn mã độc đang tấn công có chủ đích vào ngân hàng và hạ tầng quan trọng quốc giaKinh doanh

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia (VNCERT) vừa phát cảnh báo khẩn về việc theo dõi, ngăn chặn kết nối và xoá các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào ngân hàng và các tổ chức hạ tầng quan trọng của quốc gia.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply