Cần hơn 39.000 tỷ đồng vốn đầu tư, Petrolimex xin tăng vốnKinh doanh

“Với nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn trong 3 năm tới khoảng 39.200 tỷ đồng, cùng với chính sách chia cổ tức thì nguồn vốn để đầu tư phát triển phải được huy động trên các kênh như phát hành tăng vốn điều lệ, vay vốn hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp…”, Petrolimex cho biết.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply