“Cần chú ý một số ý kiến từ Hoa Kỳ trong mua ròng ngoại hối”Kinh doanh

“Cần chú ý một số ý kiến từ Hoa Kỳ trong mua ròng ngoại hối”Với chính sách tiền tệ, những biến động bên ngoài 6 tháng qua được đánh giá ở mức độ “rất khó dự đoán”, còn phía trước có một điểm cần được chú ý.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply