Cán cân thương mại thâm hụt 64 triệu USD trong 2 thángKinh doanh

Theo Tổng cục Hải quan, trong kỳ 2 tháng 2, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,34 tỷ USD song trong 2 tháng đầu năm lại thâm hụt 64 triệu USD.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply