Cán bộ tùy tiện đi nước ngoài phải hoàn trả tiềnKinh doanh

Cán bộ tùy tiện đi nước ngoài phải hoàn trả tiềnThanh tra TP HCM yêu cầu những cán bộ, lãnh đạo đi nước ngoài không đúng quy định phải hoàn trả kinh phí đi vượt thời gian hoặc đi khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply