Cán bộ thuế tìm cách “vạch lỗi” doanh nghiệp vì… “áp lực” công việcKinh doanh

“Các cơ quan thuế địa phương thường ấn định chỉ tiêu nộp ngân sách cho từng DN trong quá trình thanh kiểm tra. Kể cả khi cán bộ thuế biết rõ chưa đến kỳ nộp thuế nhưng họ sẽ vẫn cố tình tìm kiếm dấu hiệu vi phạm, mà thực chất có thể nói là sách nhiễu DN cho đến khi nộp đủ “chỉ tiêu”, Nhóm công tác Thuế và Hải quan gửi tới Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2018.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply