Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?Kinh doanh

Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?Các học viên sẽ nghiên cứu 46 chuyên đề về vấn đề xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply