Camimex (CMX) đặt kế hoạch 199 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 155%Kinh doanh

Camimex (CMX) đặt kế hoạch 199 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 155%Đại hội cũng thông qua phương án chào bán 13,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chào bán là 1:1.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply