Cảm xúc giống như một căn bệnh truyền nhiễm, người khôn ngoan đi kiểm soát, kẻ dại khờ bị lợi dụng: Duy trì sự ổn định là đỉnh cao nhất của EQ!Kinh doanh

Cảm xúc giống như một căn bệnh truyền nhiễm, người khôn ngoan đi kiểm soát, kẻ dại khờ bị lợi dụng: Duy trì sự ổn định là đỉnh cao nhất của EQ!Nếu không đủ năng lực để tự kiểm soát, bạn chỉ có thể trở thành kẻ bị kiểm soát bởi “căn bệnh truyền nhiễm” này.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply