Cấm xe máy ở Việt Nam: EuroCham đưa ra hai những chuyện trái ngược và các kết quả bất ngờKinh doanh

Cấm xe máy ở Việt Nam: EuroCham đưa ra hai những chuyện trái ngược và các kết quả bất ngờPhòng Thương mại châu Âu (EuroCham) nhận xét việc cấm xe máy lưu thông không phải là một giải pháp hiệu quả cho giao thông Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply