Cảm thấy tự hào về việc ngày làm 12 – 18 tiếng là dấu hiệu của người thất bạiKinh doanh

Musk tự hào rằng mình làm việc hơn 17 tiếng mỗi ngày trong nhiều tuần liền nhưng anh ta đâu đã thay đổi được thế giới!
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply