Cách thức dậy mỗi sáng quyết định niềm vui suốt một ngày dài: Thiết lập thói quen kỷ luật, hướng tâm trí đến những điều thú vị sắp xảy ra, bạn sẽ không bao giờ phải thất vọngKinh doanh

Cách thức dậy mỗi sáng quyết định niềm vui suốt một ngày dài: Thiết lập thói quen kỷ luật, hướng tâm trí đến những điều thú vị sắp xảy ra, bạn sẽ không bao giờ phải thất vọngDù bạn là một cú đêm hay là một con người của sáng sớm thì tâm lý khi vừa thức dậy cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả một ngày làm việc của bạn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply