Các tổ chức lớn nhất thị trường hiến kế để Việt Nam lên MSCI EMKinh doanh

Các tổ chức lớn nhất thị trường hiến kế để Việt Nam lên MSCI EMÁnh mắt của các nhà quản lý quỹ thị trường cận biên và mới nổi sẽ tập trung vào Việt Nam trong tháng 6, thời điểm MSCI quyết định có đưa quốc gia này vào danh sách theo dõi để bổ sung vào chỉ số MSCI EM hay không.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply