Các quỹ ETFs giải ngân hơn 1.700 tỷ đồng vào thị trường Việt Nam trong tháng 6Kinh doanh

Năm quỹ ETFs lớn nhất trên thị trường đều phát hành ròng chứng chỉ quỹ với tổng giá trị 90 triệu USD, trong đó giải ngân vào thị trường Việt Nam khoảng 75 triệu USD.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply