Các quỹ EM tăng nắm giữ cổ phiếu Việt Nam lên kỷ lụcKinh doanh

Các quỹ EM tăng nắm giữ cổ phiếu Việt Nam lên kỷ lụcCứ 5 quỹ quản lý thị trường mới nổi (EM) thì có một quỹ nắm giữ chứng khoán Việt Nam.Số quỹ EM nắm giữ cổ phiếu Việt Nam gấp 3 lần so với đầu năm 2014.Kinh tế vĩ mô ổn định là động lực khiến ngày càng nhiều quỹ đầu tư tìm đến Việt Nam kể từ năm 2011. Quỹ hạn chế đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam do giới hạn sở hữu nước ngoài và rủi ro Mỹ áp thuế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply