Các nhân sự cấp cao của Facebook dứt áo ra điKinh doanh

Giám đốc sản phẩm Chris Cox, một trong những nhân sự cấp cao nhất của Facebook, vừa thông báo sẽ rời Facebook. Lãnh đạo WhatsApp, Chris Daniels, cũng nghỉ việc.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply