Các nhà đầu tư nước ngoài đang bán tháo cổ phiếu Trung Quốc trước hạn chót thuế quanKinh doanh

Các nhà đầu tư nước ngoài đang bán tháo cổ phiếu Trung Quốc trước hạn chót thuế quanDù cuộc đàm phán thương mại mới nhất giữa Mỹ và Trung Quốc còn chưa bắt đầu nhưng các nhà đầu tư nước ngoài đã vội vã bán tháo các cổ phiếu Trung Quốc trước hạn chót 10/5.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply