Các ngân hàng thắt chặt cho vay, hoạt động kinh doanh bất động sản quý II tăng trưởng thấp nhất 3 quýKinh doanh

Các ngân hàng thắt chặt cho vay, hoạt động kinh doanh bất động sản quý II tăng trưởng thấp nhất 3 quýChính sách thắt chặt cho vay bất động sản của các ngân hàng thương mại đã tác động đến lực cầu trên thị trường bất động sản, là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng ngành này bắt đầu chậm lại.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply