Các bộ đồng loạt nêu vướng mắc về Luật Quy hoạch, Chính phủ xin Quốc hội “giải cứu”Kinh doanh

Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết hướng dẫn chuyển tiếp, không hồi tố quy định với các quy hoạch đã thẩm định trước, cho kéo dài thời hạn áp dụng quy hoạch được quy định tại các luật chuyên ngành.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply