Cả rừng camera giao thông: Có như không?Kinh doanh

Được lắp đặt để giám sát,làm căn cứ xử phạt xe vi phạm giao thông, tuy nhiên nhiều hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn Hà Nội hiện nay chỉ mang tính “trang trí”. Việc này vừa gây lãng phí vừa làm mục tiêu trở thành đô thị thông minh trở nên xa vời.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply