BVSC: Năm 2019, áp lực giảm giá VND từ diễn biến của NDT thấp hơn 2018Kinh doanh

BVSC: Năm 2019, áp lực giảm giá VND từ diễn biến của NDT thấp hơn 2018Kinh tế Việt Nam năm 2019 được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo sẽ kém thuận lợi hơn năm 2018 ở khía cạnh tăng trưởng GDP và xuất khẩu. Dù vậy, về tổng thể, đơn vị này cho rằng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định lãi suất và tỷ giá trong năm 2019 nhiều khả năng sẽ vẫn đạt được.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply