Bước đi nào sẽ phù hợp để triển khai chính phủ số tại Việt Nam?Kinh doanh

Khái niệm Chính phủ số và Chính phủ điện tử là hai khái niệm khác nhau nhưng thực tế khi triển khai áp dụng, cả hai đều sử dụng chung những nền tảng cơ bản. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply