BSR hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018Kinh doanh

BSR hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh vào 17h30 ngày 23/11/2018 – về đích trước 38 ngày so với KH năm 2018. Những kết quả trên khẳng định sự trưởng thành vượt bậc, xứng đáng là “anh cả đỏ” của ngành Dầu khí Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply