Bông Bạch Tuyết dự kiến lãi 16 tỷ đồng năm 2018, đàm phán với chủ nợ do lo sợ bị phát mãi tài sảnKinh doanh

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 công bố mới đây, Bông Bạch Tuyết đặt mục tiêu lãi 16 tỷ đồng song song với việc tái cơ cấu toàn diện trong thời gian tới nhằm khôi phục được vốn chủ sở hữu và chia cổ tức cho cổ đông.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply