Bốn đề xuất liên quan sổ hộ khẩu, tạm trú của Bộ Công anKinh doanh

Các đề xuất của Bộ Công an nhằm cắt giảm nhân lực và giảm chi phí giải quyết hành chính cho người dân.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply