Bộ Xây dựng: Văn bản pháp luật Việt Nam không có thuật ngữ condotel hay officetelKinh doanh

Bộ Xây dựng: Văn bản pháp luật Việt Nam không có thuật ngữ condotel hay officetelTheo lãnh đạo Bộ Xây dựng, việc quản lý, vận hành căn hộ du lịch (condotel) phải thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan đến du lịch.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply