Bộ Xây dựng thúc tiến độ hàng loạt văn bản sau chỉ đạo “nóng” của Thủ tướngKinh doanh

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội trong tháng 10/2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply