Bộ Xây dựng nói gì về việc Bộ Ngoại giao xin cơ chế đặc thù xây trụ sở?Kinh doanh

Bộ Xây dựng nói gì về việc Bộ Ngoại giao xin cơ chế đặc thù xây trụ sở?Bộ Xây dựng cho rằng, nếu áp dụng cơ chế đặc thù cho tất cả các hợp đồng xây lắp, thiết bị thuộc dự án như đề xuất của Bộ Ngoại giao sẽ dẫn tới bất cập trong quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng, gây thất thoát, lãng phí tài sản, giảm hiệu quả đầu tư.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply