Bộ TT&TT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minhKinh doanh

Bộ TT&TT ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minhKhung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh (phiên bản 1.0) mới được Bộ TT&TT ban hành là căn cứ cho các địa phương tại Việt Nam trong quá trình xây dựng, triển khai các đề án, dự án phát triển đô thị thông minh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply