Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu "Nói phải đi đôi với làm"Kinh doanh

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ra Chỉ thị, trong đó yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply