Bộ trưởng Tài chính: Khó có khả năng đạt kế hoạch cổ phần hóa năm 2018Kinh doanh

6 tháng đầu năm 2018 mới có 8 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong khi kế hoạch năm nay ít nhất là 85 doanh nghiệp.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply