Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam có thể làm được nhiều điều thần kỳ hơn nữa!Kinh doanh

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Việt Nam có thể làm được nhiều điều thần kỳ hơn nữa!“Chúng ta hoàn toàn tự tin, hoàn toàn mạnh mẽ hơn tiến về phía trước, không ngại bất cứ điều gì. Chỉ sợ rằng chúng ta suy nghĩ không tới, hoặc nếu đã suy nghĩ tới rồi nhưng không thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Đấy mới là mối nguy. Chúng ta phải thay đổi tư duy, tầm nhìn. Không có gì là không thể!”, Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng nói.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply