Bộ trưởng GTVT: “Nếu không sửa đường hỏng, chúng ta ra tòa hết”Kinh doanh

Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, bài học ở tỉnh Phú Yên buộc ngành giao thông phải duy tu đường tốt, nếu sự cố xảy ra thì sẽ đối mặt với nhiều phiên tòa…
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply