Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: CPI tốt trong 3 năm trở lại đây và rất ổn định!Kinh doanh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: CPI tốt trong 3 năm trở lại đây và rất ổn định!Về cân đối ngân sách nhà nước, ông Mai Tiến Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết NSNN thu khá và chi đạt yêu cầu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply