Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra các cơ sở nhập phế liệu của FormosaKinh doanh

Đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường nói phế liệu của Formosa không nguy hại, song vẫn yêu cầu cơ sở nhập phế liệu này tạm dừng hoạt động.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply